OÜ Culpro haldab seda kodulehte (https://lambiketid.ee) informatsiooni jagamise ja ärilise suhtluse eesmärkidel.
Käesolevad kasutustingimused reguleerivad kodulehe ja kogu selles sisalduva materjali kasutamist. Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehekülje kasutamist, kuna kodulehe igasuguse kasutamisega kinnitate oma nõusolekut siinolevate kasutustingimustega.

Autorikaitse

Meie kodulehel www.lambiketid.ee sisalduvad materjalid, pildid, tekstid ja info on OÜ Culpro omand ning kaitstud autoriõiguste seaduste poolt.

Materjalide kopeerimine ja levitamine

Lambiketid.ee kodulehel olevaid materjale võib paljundada, kopeerida ja kasutada ainult isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel. Ärilistel eesmärkidel materjalide kasutamiseks on vajalik OÜ Culpro esindaja kirjalik nõusolek. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: info@culpro.eu . OÜ Culpro säilitab kõik immateriaalsed õigused kogu sisule, mis kodulehelt kopeeritakse, salvestatakse või prinditakse. OÜ Culpro ei ole vastutav kahju või viiruste eest, mis võivad kahjustada Teie arvutit kasutades meie kodulehte või laadides alla materjale nagu näiteks andmeid, tekstidokumente, pilte, videomaterjali või helisalvestisi.

Vastutus
Lambiketid.ee koduleht on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Kodulehe kasutamine toimub omal riisikol. Kodulehel olev materjal ja lingid edastatakse sellisel kujul ”nagu nad on” ja neid ei saa tõlgendada kui seaduslikke ja professionaalseid juhendeid. OÜ Culpro ei vastuta otseselt ja kaudselt kodulehel esineva informatsiooni õigsuse, saadavuse, ajakohasuse ja veatuse eest. OÜ Culpro ei vastuta kahjude eest, mis juhtuvad otseselt või kaudselt  käesoleva kodulehe kasutamisest või selle sisust.

Lingid muudele kodulehtedele

Meie koduleht võib sisaldada viiteid linkide kujul teistele kodulehtedele.  Kõik lingid teistele internetilehekülgedele on toodud kasutajate paremaks teenindamiseks. OÜ Culpro ei kontrolli ega vastuta lingitud kodulehtede info ja sisu eest , ega ka Teie ja selliste kodulehtede vahel toimunud tegevuse või suhtluse eest.

Reguleeriv seadusandlus   

Meie kodulehe kasutamisest tulenevatele vaidlustele kohandatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 
Muudatused   

OÜ Culpro jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu leheküljele.

Google Analytics

See veebileht kasutab Google, Inc. (“Google”) osutatavat veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics töötab teie arvutisse salvestatavate tekstifailide ehk “küpsiste” abil, aidates veebilehe omanikul analüüsida veebilehe kasutamismustreid. Küpsisega kogutud info teiepoolse veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse ja talletatakse Google’i serveritesse Ameerika Ühendriikides. Selle info põhjal analüüsib Google, kuidas te veebilehte kasutate, koostab veebilehtede omanikele veebiliikluse statistikat ning osutab muid veebiliikluse ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib nimetatud teavet edastada ka kolmandatele isikutele seadusega ettenähtud juhtudel või Google’i tellimusel andmete töötlemiseks. Google ei seosta teie IP-aadressi teiste Google’i käsutuses olevate andmetega. Oma brauseri seadetest saate soovi korral küpsised keelata. Veebilehe kasutamisega annate te Google’ile nõusoleku oma andmete töötlemiseks eespool kirjeldatud viisil.