Blogi

Valgusketid ja nende riputusviisid

Paigaldusviisid: ühest punktist

Ühed sagedasemad küsimused, mida rentijad ja ostjad meilt küsivad, on erinevate kettide paigutus- ja riputusviiside kohta. Valgusketid on ilusad nii lähedalt kui kaugelt, nii kõrgel kui madalal. Arvestama peab lihtsalt lampide võimsuse ja erinevate objektide koosmõjuga. Põhimõtteliselt on võimalik kette riputada ükskõik kuidas ja kuhu, samas mõned mustrid ja riputused on populaarsemad kui teised.

Heaks ideede ammutamise kohaks on Pinterest ja Google. Maitseid ja paigaldusviise on väga palju. Samas on siiski mõned lähtekohad, millest alustada. Toomegi siinkohal näiteid ja ideid, kuidas lambikette välikeskkonnas paigutada võiks.

Mõõtmine

Esimese asjana peaks ala ära mõõtma. Kõige lihtsam on võtta ruuduline paber ja kogu ala, mida soovid valgustada, sinna peale märkida. Võta aluseks 1 ruut = 1 meeter. Nii saad kindel olla, et mõõtkava on paigas. Meie kasutame lisaks 3D programme, millega on ka siinsed joonised tehtud ja mis annavad kiiresti võimaluse ruumi erinevate nurkade alt vaadelda. Seega igaüks leiab endale meelepärase ja jõukohase mõõtmis- ja paigutusvahendi.

Samal ajal mõõtmisega peaks veenduma, kas soovitud kohtadesse lambikette ka kinnitada saab. Meie järgmises blogipostituses on täpsemalt räägitud, kuidas erinevate materjalide ja objektide (seinad, katuse servad, puud, postid) külge kette kinnitada. Kõik sõltub sellest, kas objekti külge saab midagi siduda või ümber mähkida. Kui seda ei saa, siis peab olema võimalik puurida või kruvida. Isiklike hoonetega on lihtsam ja võõraste hoonete (näiteks renditavad peomajad) juures peab omanikult luba küsima. Alati on võimalik ka kettide tarbeks eraldi postid paigaldada.

Sirgelt üle platsi

Kui on soov lihtsalt hakkama saada, võib valgusketid tõmmata sirgelt üle hoovi või platsi. Sõltuvalt kõrgusest mõjub selline paigutus ka ala piirjoonena. Näiteks võib nii markeerida territooriumi serva või peoala asukoha. Kõrgemale paigutades mõjub kett sümmeetrilise joonena ja tasakaalustab hästi ruume, mis muidu on kaootilisema paigutusega.

Ülaltoodud joonisel on kett toodud maja nurgast kõrge puu alumiste oksteni. Nii on hoovi serv kenasti piiritletud ja samas on istumisala ka hämaral ajal hubaselt valgustatud. Meeles peab pidama, et valguskett vajub pika maa peale läbi (ca 0,5m 10-15m peale). Kui see on probleem, peaks keti toestuseks paigaldama juhttrossi või nööri.

Ühest punktist laiali ehk V-paigutus ja Telk-paigutus

Üks levinumaid paigaldusviise on V-paigutus ja nn Telk-paigutus ehk pirnikettide ühest punktist laiali vedamine. See ilus ja sümmeetriline paigaldusviis. Siin on oluline jälgida kettide kõrgusi. Kui punktid on üksteisest erinevatel kaugustel, vajuvad kaugematesse punktidesse kinnituvad ketid rohkem läbi. Seega peaks neid kas rohkem pingutama, paigaldama juhttrossi/juhtnööri või siis viima riputuspunkti kõrgemale. Sel viisil saab tagada, et maapinnalt vaadates on rippuvad lambiketid ühel kõrgusel.

Ühest punktist võib laiali viia kaks ketti või kasvõi kümme ketti. See on juba kettide arvust ning võimalustest tulenev ja maitse küsimus. Meeles peab pidama, et kettide koondumiskohas (olgu selleks puu, hoone või post) on valgust kõige rohkem. Sinna koondub enim valgust 1m2 kohta.

Jälgi kindlasti koondumispunkti koormustaluvust. Kõikide kettide raskus koondub sinna ja kinnitus peab sellega arvestama. Pigem kinnita tugevamini, kui riski kettide allakukkumise ja purunemisega.

Sellise paigutuse korral peab ka läbi mõtlema, kuidas valgusketid voolu saavad. Kui ketid ja vahemaad on kõik ühe pikkused, on mõistlik voolupunktiks muuta kettide koondumiskoht. Kui vahemaad on erinevate kaugustega ja ketid pole sama pikad kui vahemaad, peab arvestama, kuhu jäävad liitekohad ja kust on kõige lihtsam voolu võtta. Sageli tekib sellisel juhul 2-3 erinevat ühenduskohta, kuhu peab siis elektri vedama.

Siksak paigutus

Siksak paigaldus on populaarne suurüritustel ja piklike alade katmisel (laadad, jalutusteed, festivalide sissekäigud). Selle põhjuseks on ühest punktist voolu võtmine ja seeläbi kiirem paigaldus. Valgusketid on kõik omavahel jadasse ühendatud ja vool liigub läbi kettide järgmistesse kettidesse. Ühtlasi näeb selline paigaldus põnev välja ning loob nn “lae” efekti.

Sellise paigutuse saab veel põnevamaks muuta, kui kinnituspunktid erinevatele kõrgustele tõsta. See lõhub sümmeetriat ja muudab kettide paigutuse igast suunast vaadeldes ruumiliseks.

Ringpaigutus

Ringpaigutuse korral tekib valguskettidest konkreetne piir, mis markeerib soovitud territooriumi. Kettide alast seest vaadates on inimene ümbritsetud ilusast valgusest ja väljastpoolt vaadates paistab kõik ala sees olev hubane ja särav.

Selle paigutusviisi korral saab samuti kõik valgustid jadasse ühendada. Jälgima peaks, et käiguteedel ei oleks lambiketid liiga madalal. Kui kasutada juhtnööri või -trossi, saab ketid päris pingule tõmmata. Samas eelistatakse palju just kettide longu jätmist. See mõjub hubasemalt ja seda just talukohtade ja maalähedaste alade kaunistamisel.

Ringpaigutus on populaarne ka perimeetri valgustamisel. Näiteks festivalide turvaaedade kohal, talude territooriumi servades või muudes kohtades, kus peaks turvakaalutlustel valgust olema.

Räästavalgus

Kui valguskettide kogus on väike, saab keti panna maja räästa serva. Seda kasutatakse nii majade kui tööstushoonete juures. Selline kett toob välja maja katuse serva piirjooned ja valgustab maja külge.

Räästavalgus: Treski-küün. Foto: Silver Tõnisson

Keti võib paigalda sirgelt mööda serva või siis rippuvate aasadena. See on juba maitse küsimus. Talvisel ajal saab kettidesse paigaldada värvilised lambid ja nii luua lõbusat jõulumeeleolu.

Terrassid ja lehtlad

Kui hoovi pole või ei soovi õue kette paigaldada, siis ilusaks lahenduseks on ka terrasside ja lehtlate valgustamine lambikettide abil. Selleks ei ole palju ketti vaja ja paigaldamine on väga lihtne. Jälgima peaks valguse temperatuuri ja tugevust, et terrass liiga valgeks ei muutuks. Samuti sobivad sellistesse kohtadesse enamasti sooja valgusega lambid.

Näide: lehtla
Näide: Rõduvalgus

Käiguteede valgustamine

Territooriumil asuvad käiguteed on sageli pimedad ja nende valgustamiseks kasutatakse erinevaid prožektoreid, mille suurim puudus on valgusvoog ühest punktist. Seega peab näiteks 20m pikkuse tee valgustamiseks paigaldama väga tugeva valgusvooga prožektori, mis pimestab möödujaid ja on küllaltki robustse valgusega.

Heaks alternatiiviks on valguskett, mis valgustab kogu käiguteed ühtlaselt ja on samal ajal ka dekoratiivseks elemendiks. Majade küljes ja käiguteedel olevad valgusketid on kaval ühendada liikumisandurite külge.

Liikumisanduri abil saab lülitada ketid hämaras põlema ja vastavalt seadistusele panna need põlema ka ainult siis, kui keegi liikumisanduri eest läbi kõnnib. Nii paigutatakse kette näiteks abihoonete juurde viivate teede äärde.

Loe lähemalt erinevatest anduritega lülitamisvõimalustest.

Lambiketid põhialade valgustamisel

Kui hoov on väike, piisab sageli ka mõne serva ja põhilise ala valgustamisest. Näiteks laste liivakastide kohal, kiikede ja võrkkiikede kohale, hoovi käiguteed, lõkkeala või peenramaa servad. Siin võib samuti ketid lülitada sisse hämaraanduriga ja nii on alati õhtu jõudes ketid juba töös. Eriti positiivsena mõjuvad põlevad ketid sügistalvisel ajal, kui väljas on sombune ja pime.

Hämaraanduri asemel saab kasutada ka taimerit, mis lülitab ketid kindlal ajal sisse ja näiteks magama mineku ajaks välja. Võib ka kombineerida taimerit hämaraanduriga.

Viljandi Kohvikutepäev

Lambiketid üle veekogude

Veekogude kohal või kõrval põlevad valgusketid peegelduvad veest ja mõjuvad väga romantiliselt. Sel viisil paigutatakse kette paljudes linnades jõgede ja tiikide kallastele ning iga inimene saab ka oma kodus oleva basseini või tiigi juures sama teha.

Kui kett paigaldatakse üle veekogu, siis tuleb kindlasti paluda elektrikul keti ette ühendada rikkevoolukaitse. See tagab elektriühenduse kohese katkestamise, kui kett peaks vette kukkuma.

Loodan, et leidsid siit endale inspiratsiooni ja mõtteid, kuidas kette paigaldada. Hea meelega loeks sinu mõtteid ja vaataks huvitavaid näiteid. Kirjuta neist meie Facebooki või siia alla kommentaaridesse.

Jälgi
Teavita
Hinda toodet
Soovi korral enda autentimiseks. Ei jää avalikult näha.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments